Förskolan Vipan
Ankan

Kommun: Kristinehamns kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Anna Jerlström

Redovisade uppgifter