Ängsdals förskola Limhamn
Ängsdals Limhamn

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Selma Sezgin

Redovisade uppgifter