Mjölnartorpets förskola
Ängen

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Veronica Kästel

Redovisade uppgifter