Vidkärrs Montessoriförskola
Ängen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Ida Jorild

Redovisade uppgifter