Ängens förskola
Ängen

Kommun: Karlskoga kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Malin Ljung

Redovisade uppgifter