Montessoriskolan Älvkullen
Älvkullens Förskola

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Albert Gustafsson

Redovisade uppgifter