Tomtberga
Alven/Tomten

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Elsa Hedlund

Redovisade uppgifter