Tomtberga
Alven

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Elsa Hedlund

Redovisade uppgifter

"På Avdelning Alven samlar vi på mjölkförpackningar och plast, den går vi och tömmer vid närmsta återvinnings station, och självklart tar vi en frisk promenad dit!"