Musikförskolan Ålle-Bålle
Ålle-Bålle

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Marina Katchinskaja

Redovisade uppgifter