Algebra förskola
Algebra förskola

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Eva-lotta Dunberg

Redovisade uppgifter