Geijerskolan
Alfa 1 (till hösten Alfa 2)

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Helén Ekdahl

Redovisade uppgifter