Edvinshemsskolan och Västerport skolan
Alen 1-3 grundsärskolan och träningsskolan 1-9

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Elna Sjövall-Hansson

Redovisade uppgifter