Björneborgs svenska samskola FINLAND
Åk 6

Kommun: Pori

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Nina Nordlund

Redovisade uppgifter

"Vi cyklade och besökte återvinningsstationen 3.9.2019 kl. 13-14, i Björneborg och hade en guidad tur om hur och var återvinna vad, och vart förs de återvinna produkterna och vad händer med dem. Samtidigt återvann vi några tetra-pack."