Björneborgs svenska samskola FINLAND
Åk 6

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Nina Nordlund

Redovisade uppgifter

"Eleverna funderade ut en återvinningskampanj till förpackningarna."

"Vi cyklade och besökte återvinningsstationen 3.9.2019 kl. 13-14, i Björneborg och hade en guidad tur om hur och var återvinna vad, och vart förs de återvinna produkterna och vad händer med dem. Samtidigt återvann vi några tetra-pack."

"Elevernas val att föra kampanj och sprida information om återvinningskampanjen till minst 100 är att de dekorerade förpackningsbilderna som sedan sattes upp runt skolan. Vår skola är en samskola med elever från f-klass till gymnasiet. I samma koncern hittas även dagis vart de även förde sina kampanjbilder. Vår kampanj slutar inte där utan eleverna kommer även att utnyttja centralradion i skolan till att sprida information och uppmärksamma kampanjen. "