Östra skolan
Åk 5A + 5B

Kommun: Sunne kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Anna Jonsson

Redovisade uppgifter