Venjans skola
ÅK 4-6

Kommun: Mora kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Anna-Maria Ersson

Redovisade uppgifter