Nyvångs skol
Åk. 3

Kommun: Åstorps kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Lisa Stark

Redovisade uppgifter

"Vi har gjort återvinningskampanjer som kan sitta på olika kartongförpckningar från Arla. Vi har pratat om att det är viktigt att återvinna och sortera allt skräp så att vi tillsammans tar hand om vår natur. Här kommer tre av klassens fantastiska bidrag! Häslningar Eleverna i åk. 3 på Nyvångs skola"

"Vi har gjort återvinningskampanjer som kan sitta på olika kartongförpckningar från Arla. Vi har pratat om att det är viktigt att återvinna och sortera allt skräp så att vi tillsammans tar hand om vår natur. Här kommer tre av klassens fantastiska bidrag! Häslningar Eleverna i åk. 3"