Thoren Framtid Axona
Åk 3

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ida Ingvarsson

Redovisade uppgifter