Vittra Samset
Åk 3 Klinten

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Stina Isakson

Redovisade uppgifter