nossebro skola
åk 3

Kommun: Essunga kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: annika eriksson

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans pratat om vad en kampanj är, att det är ett sätt att påverka andra. Vi tittade på en kampanj från riksidrottsförbundet på gamla mjölkbaksidor. Vi pratade om hur vi i vår kampanj skulle kunna påverka andra att återvinna sina förpackningar. Vi skrev upp ideer tillsammans och sedan ritade och skrev alla elever en egen mjölkbaksida."

"Vi har fört statistik över klassens förbrukade och återvunna dryckeskartonger under två veckor. Vi har också tagit med olika sorters förpackningar och skräp till skolan och tillsammans varit på återvinningsstationen och sorterat och återvunnit."