Kvarnbackaskolan
Åk 3

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 58 st

Pedagogens namn: Linda-Mari Johansson

Redovisade uppgifter