fornbackaskolan
åk 2 Linden

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Helena Malki

Redovisade uppgifter

"Efter att ha sett filmen och läst om match 2 har diskuterat tips på återvinningskampanjer. Samlat olika förslag på tankekarta. Varje elev fick sedan skapa en egen kampanj. Vi lottade ut tre bidrag som redovisas ovan"

"Vi har sett på klippet om återvinning av dryckesförpackningar. Eleverna har även fått uppdrag att dokumentera och redovisa återvinningen som skett hemma. Efter insamlade kartonger har de även fått skölja och vika dem. Tillsammans avslutades uppdraget på återvinningsstationen där eleverna fick sortera/återvinna. "