Bettna skola
Åk 2-3

Kommun: Flens kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Veronica Johansson

Redovisade uppgifter