Sörmjöle skola
Åk 2-3

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Åsa Thors

Redovisade uppgifter