Hannaskolan
Åk 2-3

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Sofia Olsson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om hur man återvinner och varför det är så viktigt. Alla i klassen fick sedan designa en egen sida till en mjölkförpackning som skulle uppmuntra andra att också börja återvinna."