Avanskolan
åk 2-3

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Raija Matinlompolo

Redovisade uppgifter

"Åk 2-3 har tillsammans i tre grupper skapat dessa bidrag. De har först funderat själva på vad de vill ha för bild på kartongen. Sedan har de delat med sig av sina bidrag till övriga i gruppen för att slutligen enas om en bild som de skapat tillsammans utifrån allas bilder. På så sätt har alla bidragit. En kan göra mycket, men tillsammans kan vi göra mer. Klasserna var överens om att det inte finns någon B-planet och att vi måste vara rädda om denna."

"Vi har i klassen gjort ett besök i skolans återvinningsstation och pratat om vikten med att återvinna kartonger och annat material. Vi har tillsammans kommit på vad dryckeskartongerna säger när de återvinns. Klassen har tillsammans återvunnit nästan alla förbrukade kartonger. Endast två stycken dryckeskartonger hamnade i icke återvunna. "

"Vi började med att kolla på lilla kampanjskolan tillsammans och funderade på hur vi skulle nå 100 personer. Eleverna kom fram till att vi skulle skapa målarbilder enligt mallen och sätta upp på skolan i långa hallen där alla elever på hela skolan går förbi, F-6 samt föräldrar och annan personal. Eleverna tog även med sig information hem muntligt till sina föräldrar och syskon. Plus att de tog med ett \"flygblad\" som de la i grannens brevlåda. Vi har även informerat föräldrarna via vår blogg. På detta sätt har vi nått mer än 100 personer."