Hållsta skola
Åk 2-3

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Martina Wessén

Redovisade uppgifter