Bällstabergskolan
åk 1

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Linda Thörnqvist

Redovisade uppgifter