Klövsjö skola
Åk 1-3

Kommun: Bergs kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Karin Ryder

Redovisade uppgifter