Munktorpsskolan
Åk 1

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Victoria Persson

Redovisade uppgifter