Venjans skola
Åk 1-3

Kommun: Mora kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 3

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Anna-Maria Ersson

Redovisade uppgifter