Lindänge grundsärskolefritids
Ahusets fritids

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Ulrika Petersson

Redovisade uppgifter