Sjögårdens förskola
Abborren

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Malin Måneskiöld

Redovisade uppgifter

"Barnen har återvunnit i hemmet. På förskolan har vi en egen liten Sop & återvinningsstation så barnen är aktiva med att sortera och återvinna. Vi återvinner glas, plast, dryckeskartonger, metall och papper, Batterier och glödlampor körs till en större återvinningsstation. Vi har sparat en del dryckeskartonger för att använda i en skapande aktivitet som knyter an till vårt tema, Bygg och konstruktion. Vi har löpande många diskussioner om återvinning och en hållbar miljö på våra samlingar där vi också läser sagor om återvinning. "