Förskolan
99C

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Förskola, Förskoleklass

Antal barn/elever: 1 st

Pedagogens namn: Dalnix AB

Redovisade uppgifter