Skräddarbacksskolan
6C

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lotta Malmström Nilsson

Redovisade uppgifter