Kyrkenorumskolan
6C

Kommun: Stenungsunds kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Tove Söderholm

Redovisade uppgifter