Enskedefältets skola
6c

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Christina Andersson Ross

Redovisade uppgifter