Höglundaskolan
6B

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Elisabeth Hagman

Redovisade uppgifter