Sparsörskolan
6B

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Sara Thunebro

Redovisade uppgifter

"Eleverna har jobbat länge med att få fram sitt budskap att återvinna. Många förberedelser och sedan har de gjort detta digitalt också."

"Vi har under arbetat med återvinning och återbruk på olika sätt. Tex gjort hållbara stolar i tekniken av pappersförpackningar och vi försöker tänka på att ta papper från återvinningslådan i klassrummet istället för att ta nytt. "

"Eleverna har berättat och delat ut dessa blad till sina grannar. De har också berättat för de andra klasserna på skolan."