Sparsörskolan
6B

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Sara Thunebro

Redovisade uppgifter