Lillebyskolan
6b

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Anna-Lena Olin

Redovisade uppgifter