Lillebyn
6B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Martina Folkar Flodihn

Redovisade uppgifter