Friskolan Piggelinen
6A

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Maria Andersson

Redovisade uppgifter