Kirsebergsskolan
6A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: SHEIMA AL-GRETY

Redovisade uppgifter