Sulviks skola
6A

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Sofia Erlandsson

Redovisade uppgifter