Skånhällaskolan
6A

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Noshin Maddy

Redovisade uppgifter