Svalövs Montessori
6-årsgruppen

Kommun: Svalövs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: My Eggert

Redovisade uppgifter