Hamnedaskolan
6

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Pia Johansson

Redovisade uppgifter