Börje Skola
6

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Karin Hahlin-Ohlström

Redovisade uppgifter