Fässbergsskolan
6

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: katarina Hållström

Redovisade uppgifter