Kristinaskolan
6

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Torbjörn Nilsson

Redovisade uppgifter

"Vi har jobbat med återbruket inteckningen och återvinning i hemkunskapen där vi lyft fram miljövinster och ekonomiska vinster både i rena pengar men även i sparade naturresurser. "