Kristinaskolan
6

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Torbjörn Nilsson

Redovisade uppgifter

"Vi har jobbat med återbruket inteckningen och återvinning i hemkunskapen där vi lyft fram miljövinster och ekonomiska vinster både i rena pengar men även i sparade naturresurser. "

"Vi har jobbat med återvinning och återbruk. Vi har tittat på olika orsaker till varför vi ska återvinna och vilka olika sätt vi kan göra det på så att vi handskas hållbart med resurserna på vår jord. Ett moment var att tillverka korgar av tomma mjölkpaket. "

"Vi har använt oss av spridningskorten som eleverna själva ritat och sedan delat ut till grannar i sina respektive hemkvarter. I samband med att vi gjorde korten talade vi även om varför vi ska återvinna och hur vi kan ta tillvara kartongerna i olika former av återbruk där vi bland annat ska fläta korgar av mjölkkartonger."