Kristinaskolan
6

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Torbjörn Nilsson

Redovisade uppgifter