Björkestaskolan
5D

Kommun: Nykvarns kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Nicole Törnquist

Redovisade uppgifter