Brattåsskolan
5C

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Grade 51

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Niklas Thor

Redovisade uppgifter