Karstorpskolan
5c

Kommun: Lomma kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sara Rönnmar

Redovisade uppgifter

"I klassen har vi pratat om återvinning och hur viktigt det är för vår miljö. I uppgiften i match 2 har vi diskuterat vilka budskap och vilken layout som känns viktiga att föra fram på våra mjölkpaket. Klassen har arbetat intensivt tillsammans och slutligen rösta fram dessa tre bidrag."

"Under hösten har vi haft ett pågående återvinningsprojekt med att samla in och återvinna dryckeskartonger. När klassen var klara och fyllt i sina uppgifter har vi räknat ut statistik och återvinningsgrad i klassen. Vi har en återvinningsstation på skolan, så att återvinna är en naturlig del under skoldagen. Det känns bra!"