Karstorpskolan
5c

Kommun: Lomma kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sara Rönnmar

Redovisade uppgifter