Björkestaskolan
5C

Kommun: Nykvarns kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Nicole Törnquist

Redovisade uppgifter

"Vi startade upp matchen med att prata om återvinning och olika argument för vad man kan säga/ uttrycka för att uppmuntra till återvinning. Sedan presenterades hela uppgiften och alla fick under en lektion arbeta med att göra ett eget förslag till baksidan av ett mjölkpaket. Alla förslag (kopior) klistrades sedan på ett varsitt mjölkpaket och sedan ställdes dessa ut i en av skolans glasmontrar. Sedan skrev vi en lapp till all personal på skolan att de fick rösta fram tre förlag som de tyckte var bra men också med fokus på återvinning och hållbar utveckling. De röstade också på ett nr (just för att de skulle ske opartiskt). Efter 2 veckor räknade vi ihop rösterna som kommit in och då blev de dessa tre (på bilden) som fick flest röster. "

"Steg 1 - samtal, film och diskussion om återvinning. Vi tittade på hur en återvinningsstation ser ut samt pratade om hur man återvinner. Steg 2 - i 2 veckor dokumenterade alla hemma i samarbete med sina föräldrar hur många förpackningar som återanvändes och vart det gjorde (resultat: 95% återvinning). Steg 3 - Vi samtalade om hur de gått hemma kring återvinningen, vi räknade ut hur stor procent av alla förpackningar som lämnats till återvinningen. Resultatet blev 95%. Sedan gick vi ner till närmaste återvinningsstation där varje grupp fick en varsin påse med material som de skulle återvinna. Tillsammans fick de först gå igenom allt som fanns i påsen, platta till det som behövdes och berätta för läraren var varje sak skulle lämnas. Under besöket på återvinningsstationen filmade varje grupp också en del av sitt arbete som dokumentation som de sedan fick redigera i klassrummet och sätta ihop till en film. Vi avslutade match 1 med att skriva en pratbubbla till en förpackning med fokus på återvinning och hållbar utveckling (se bild). // Nicole Törnquist + 5C Björkestaskolan "