Hällby skola
5C

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Pernilla Widén

Redovisade uppgifter