Karstorpskolan Norra
5c

Kommun: Lomma kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Sara Rönnmar

Redovisade uppgifter

"I klassen har vi fortsatt vårt arbete kring klimat och miljötänk. Vi har pratat om hur viktigt det är att återvinna och klassen har fått designa mjölkkartonger enskilt eller i par. "

"I skolan har vi pratat om återvinning och FN:s globala mål. Klassen har sedan fått arbeta på olika sätt för att visa hur man ska återvinna och den stora vinsten med det. Det har skapats serier för hand och i programmet Canva. Många har även skapat filmer vid vår återvinningscentral som vi besökt. Vi har också undersökt hemma hur mycket vi återvinner i två veckor."