Hällby skola
5C

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Pernilla Widén

Redovisade uppgifter

"Vi tittade på informationsfilm samt PowerPoint om match 2. Vi hade \"brainstorm\" i klassen om vad man skulle kunna rita/skriva på mjölkpaket för att sprida information om vikten av återvinning. Här kommer 3 exempel från klassens förslag."

"Vi hade som \"läxa\" under vecka 46 och 47 att kolla återvinningen av dryckeskartonger i hemmen och anteckna i tävlingsprotokollen. Innan dess hade vi tittat på processerna kring återvinning, i Power Points och filmer samt diskuterat tillsammans. När eleverna kom tillbaka med läxan pratade vi om hur det hade gått och räknade återvinnings-procent tillsammans. Vi avslutade terminen med att gå till en återvinningsstation i samhället nära skolan. Vi tog med oss dryckeskartonger samt annat att sortera och slänga rätt. Eleverna är väl medvetna om hur/var man återvinner på rätt sätt!"

"Vi har i alla tre femmor i arbetslaget arbetat med detta som ett gemensamt projekt. Klasserna har kommit med förslag och sedan arbetat på. Många har gjort spridningskort och delat ut till familj, vänner, bekanta och i sitt närområde. Andra har gjort affischer och bett att få sätta upp i skolan, i butiker mm. Andra har gjort digitala bilder som de sedan har fått lov att lägga ut i vår skolas lärplattform där alla elever och föräldrar ser (ca 480 elever på skolan med föräldrar till! Vi har många foton på vårt arbete men jag ser inte hur man lägger upp mer än en tyvärr. Lägger upp ett exempel på varje klass sida, men eftersom vi inte har namn på de flesta så kan fotona tillhöra både 5A, 5B och 5C på Hällby skola i Eskilstuna. Mvh Pernilla Widén, undervisande lärare i MA och NO i de tre klasserna."