Internationella Engelska Skolan i Uppsala
5C

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Catia Teixeira

Redovisade uppgifter