Hagaskolan
5b

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sara Lundborg

Redovisade uppgifter