Lundenskolan Gula huset
5B (Ht2019)

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Maria Backström

Redovisade uppgifter