Norra Ålidhemsskolan
5B

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Christina Edin

Redovisade uppgifter