Söderfjärdsskolan
5B

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Maria Henriksson

Redovisade uppgifter