Fridasroskolan
5B

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Lena Rosdahl

Redovisade uppgifter