Jändelskolan 4-6
5B

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Veronica Hansson

Redovisade uppgifter