Mariehemsskolan
5A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Julia Forsgren

Redovisade uppgifter