Linnéskolan
5a

Kommun: Eksjö kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Anna Bedrin

Redovisade uppgifter