Futuraskolan International School of Stockholm
5A

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Angelica Bernellon

Redovisade uppgifter